Retina anatomiyası

Retina gözün arxa xətti olan yüngül həssas bir təbəqədir. Yalnız 0,2 mm qalın və gümüş dolların ölçüsü. Retina 200 milyon neyrondan ibarətdir. Retina nurları əmələ gətirən fotoreseptorları ehtiva edir və sonra bu sinyalleri optik sinirin beyninə ötürür.

Retinada olan fotoreseptorlara çubuqlar və konuslar deyilir.

Bizim retina 120 milyon çubuq və təxminən 1 milyon kod fotoreseptoru ehtiva edir. Makula içində olan fovea konusların ən yüksək konsentrasiyasına malikdir və çubuqlar tamamilə yox. Konuslar şəkilləri daha yaxşı həll edir, lakin çubuqlar daha yaxşı detektorlardır. Gecə bir ulduzda sağa baxdığınız zaman bu, çox zərif görünər, ancaq ulduzun yanına doğru baxarsanız, daha parlaq və daha görünür.

Kamera şəklində olan kimi, şəkillər gözün lensindən keçir və retinaya yönəldilir. Retina daha sonra bu şəkilləri elektrik siqnallarına çevirir və onları beyninə göndərir.

Bir həkim geniş bir göz müayinəsi zamanı gözlərinizi genişlettiğinde , o, fundus'a baxdığını söyləyir. Fundus aşağıdakı hissələri ilə təsvir olunur:

Retinanın ümumi pozğunluqları